Požiadať o grant!

Komerčné energetické inovácie

Ponúkame sortiment Cenergetické upgrady ktoré pomôžu vašej spoločnosti efektívnejšie a menej za energie vo vašom podniku. Využívame celý prístup k nehnuteľnostiam a pozrite sa na zníženie spotreby predtým, než sa zvážia ďalšie opatrenia.

V oblasti komerčných nehnuteľností môžeme nainštalovať balík opatrení, ktoré vám pomôžu efektívnejšie:

  • Tkanina Izoláciaznížiť náklady na energiu. vždy prvá a najlepšia možnosť.
  • LED osvetlenies priamym získavaním produktov od výrobcov na zníženie kapitálových nákladov.
  • Solárne PVna mieste na výrobu elektriny.
  • biomasadrevné pelety a kotly na drevo.

Prečo investovať do šťastnej energetickej energetickej inovácie?

  • Poradenstvo a usmernenia týkajúce sa finančných stimulov, ako napr Sadzobník poplatkov a Obnoviteľné tepelné stimuly
  • Finančné balíky - v súvahe alebo v podsúvahe.
  • Voľný audit stránok s cieľom diskutovať o potenciálnych oblastiach úspory.
  • Plne kvalifikovaný HETAS, OFTECa Inžinieri bezpečnosti plynov.
Prečo investovať do šťastnej energetickej energetickej inovácie?